Emili Ferrer Inglés

Emili Ferrer Inglés
Sobre Emili Ferrer Inglés

Membre d'Economistes Davant la Crisi Més articles

Sense copagament: Per què no?

14/01/2019 - Emili Ferrer Inglés

Els efectes de la reforma de 2012 i les actuacions possibles més enllà del copagament, tanca el cicle sobre copagament iniciat amb: el risc moral, l’equitat, l’eficàcia i l’eficiència del copagament

Eficàcia i eficiència del copagament

11/12/2018 - Emili Ferrer Inglés

El copagament, entès com un preu o un gravamen econòmic per condicionar les actituds individuals de pacients i professionals, pot identificar en ells, de forma injusta, l'assumpció de l'eficiència i eficàcia del sistema de salut

Més copagament és més equitat?

08/11/2018 - Emili Ferrer Inglés

El copagament no és més equitat. Els sistemes públics de sanitat i de pensions es van crear per combatre la pobresa entre la gent gran, i han estat un important factor de cohesió social i una peça fonamental de l’estat del benestar i de la democràcia. Quan, en relació amb altres països, hi ha marge d’actuació sense ampliar copagaments, no és tolerable que els ciutadans puguin sentir-se culpables d’un mal ús del sistema sanitari en el qual les seves decisions tenen tan escassa incidència

El risc moral del copagament

29/10/2018 - Emili Ferrer Inglés

Els pensionistes estan situats entre dos focs: un sistema de pensions públiques i una reforma del sistema sanitari que ha establert formes de copagament farmacèutic. Els possibles efectes d'aquesta doble acció fan oportú un comentari sobre la conveniència, la naturalesa i les característiques del copagament