Trinidad Cuesta Sánchez

Trinidad Cuesta Sánchez
Sobre Trinidad Cuesta Sánchez

Ha treballat com a auxiliar d'infermeria de la sanitat pública durant 42 anys. Actualment jubilada. Activista en moviments socials en defensa d’un sistema sanitari 100% públic. Vocal de salut de l'AVV Guineueta i forma part del grup motor de l'Espai Salut Social i Comunitària Guineueta. Vicepresidenta del Consell Territorial de Salut de Nou Barris. Membre i portaveu de la Coordinadora d'Entitats de SAP Muntanya i membre de Marea Blanca de Catalunya. Més articles

A Nou Barris, volem serveis de rehabilitació domiciliària i logopèdia ambulatòria públics

17/03/2019 - Trinidad Cuesta Sánchez

S'ha d'acabar amb uns dels majors escàndols de connivència entre la sanitat pública-privada consentida i abrigallada per la mateixa Conselleria de Salut i CatSalut. En cas contrari, persistirà en l'imaginari col·lectiu la percepció que una mà negra, heretada de l'època de Mas, Boí Ruíz i JosepMª Padrosa, té encara el poder d'influir en els òrgans de decisió de les polítiques sanitàries per a interès i benefici de les grans corporacions de la sanitat privada