Opinió

Dues coses bones de què passin els anys

18/04/2018 - Miquel Porta Serra

A banda de la cosa més fonamental –no estar mort–, que passin els anys té nombroses altres coses bones. Una és la llibertat de crear nous ritus i rituals. Una altra és poder acceptar amb tranquil·litat que les persones tenim sovint sentiments, pensaments i conductes que són alhora profundament humanes i absurdes

Atenció Primària de Salut, més necessària que mai

12/04/2018 - Francesca Zapater

Per millorar l'APS i fer front de manera adequada a les necessitats actuals i als reptes de futur ens hem de guiar pel millor coneixement i per la prudència. No podem desaprofitar el patrimoni que hem construït els últims trenta anys: una alta accessibilitat geogràfica i social, bona xarxa d'equipaments, la confiança i el fort vincle terapèutic i la satisfacció dels pacients amb els professionals de referència
1 2 3 35