Opinió

(VI) Carrera i desenvolupament professional

14/12/2017 - Amando Martín Zurro

S’ha anat consolidant aquesta dinàmica, tolerada per molts però no per això menys perversa: un metge, després de finalitzar la seva especialització en MFiC als 26-30 anys i incorporar-se a una plaça en un equip APiC, ha d’assumir que ja ha arribat al vèrtex de la seva carrera

(IV) Integrar o fragmentar

23/11/2017 - Amando Martín Zurro

Les tensions entre la integració i la fragmentació es produeixen en una atenció primària que no ha estat capaç de generar un equilibri adequat entre les seves vessants clínica i comunitària d’actuació

(III) Continuar o transformar

16/11/2017 - Amando Martín Zurro

La reforma va incorporar progressivament a l’anterior assistència mèdica ambulatòria diversos àmbits competencials i d’actuació com el de promoció i prevenció i va possibilitar el desenvolupament d’activitats de formació i recerca
1 3 4 5 6 7 36