CAMFiC

Moments de crisi, moments d’oportunitats

06/09/2018 - Antoni Sisó i Almirall

En aquests moments a Catalunya assistim a un possible canvi de model de l’Atenció Primària amb l’ENAPISC. Una estratègia de la que estem expectants i que planteja reptes i oportunitats. L’oportunitat principal: que els Equips d’Atenció Primària recuperin la centralitat del Sistema Nacional de Salut.