farmàcies

El risc moral del copagament

29/10/2018 - Emili Ferrer Inglés

Els pensionistes estan situats entre dos focs: un sistema de pensions públiques i una reforma del sistema sanitari que ha establert formes de copagament farmacèutic. Els possibles efectes d'aquesta doble acció fan oportú un comentari sobre la conveniència, la naturalesa i les característiques del copagament