grup

La pobresa canvia d’edat

06/10/2016 - Luis Rajmil

La infància és el grup de població que més pateix les conseqüències de la crisi econòmica i no té cap possibilitat de solucionar-ho per si mateixa.