Joc

“Les polítiques de joc responsable pretenen que la persona aprengui on estan les seves limitacions, se l’avisi que el joc li està fent mal… No calen molts diners per fer-ho”

09/05/2018 - Carla Benito

Per prevenir el joc patològic, un problema de salut important reconegut per l’Organització Mundial de la Salut, és essencial aplicar noves polítiques al respecte. En parlem amb Àngels González, doctora en psicologia clínica que va crear i desenvolupar les unitats específiques de joc patològic a Catalunya entre 2005 i 2010