Sistema Nacional de Salut

Per un nou Sistema Públic de Salut

08/07/2019 - Josep Martí

Els principals costos econòmics del Sistema actual són l'àmbit hospitalari i l'àmbit de la despesa en fàrmacs. Aquests àmbits són els que primer s'haurien d'analitzar i reformar, tot caminant cap a un Sistema de Salut i no sols d'atenció a la malaltia, al servei de veritat de les persones i no del lucre

Una alenada d’oxigen

11/12/2018 - Francesca Zapater

L'atenció primària ha despertat i cal esperar que els polítics també ho facin i s'adonin que sense una atenció primària forta no és viable el sistema nacional de salut. La vaga ha donat una mica d'aire, però queda molt per fer