El  41% dels pacients d’Atenció Domiciliària de Barcelona tenen risc de patir malnutrició segons un estudi realitzat per residents d’infermeria familiar i comunitària

D'entre algunes conclusions de l'estudi, es destaca que la presència de demència o deteriorament cognitiu, un major grau de dependència i haver estat hospitalitzat es relaciona amb un major risc de desnutrició

Redacció
 
 
 
El 41% dels pacients d’Atenció Domiciliària de Barcelona tenen risc de patir malnutrició / iStock

El 41% dels pacients d’Atenció Domiciliària de Barcelona tenen risc de patir malnutrició / iStock

El projecte de recerca iniciat per sis residents de infermeria familiar i comunitària per analitzar l’estat nutricional dels pacients que reben Atenció Domiciliària a la ciutat de Barcelona ha tancat que el  41.6% dels estudiats tenia malnutrició o risc de patir-la. Aquest percentatge respon a l’objectiu del programa que ha estat descriure l’estat nutricional i determinats factors associats dels pacients majors de 64 anys inclosos en el programa ATDOM de centres de salut (CAP) de Bon Pastor, Carles Ribas, El Carmel, Gòtic, La Mina i Raval Nord. Tots ells, centres de l’Institut Català de la Salut.

L’edat mitja de les persones és de 86.3 anys, que son majoritàriament dones, amb un 70.1% i que un  29.9% vivien sols. Un 23,4% tenia un cuidador formal, un 43,5% un cuidador informal, un 23,4% ambdós i un  9,8% no en tenia cap. Entenent per cuidador forma aquell que té formació especifica per a cuidar i els informals com a  familiars, amics o coneguts.

Altres dades que l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) comparteix en fer difusió de la recerca d’algunes de les seves sòcies és que es va observar també una presència significativa de demència i deteriorament cognitiu. De fet, un 12.6% tenien registrat a l’ECAP (història clínica informatitzada) que patien demència i un 18.1% presentava deteriorament moderat greu. A més, segons el test de Yesavage, un qüestionaris de cribratge de depressió que consta de 5 preguntes en la versió abreujada, un 47.3% presentava possible depressió. Un 32.5% suspenien la seva qualitat de vida (segons el termòmetre EuroQol), i un 24.7% presentava dificultat per la ingesta de líquids i sòlids.

La presència de demència o deteriorament cognitiu, un major grau de dependència i haver estat hospitalitzat es relaciona amb un major risc de desnutrició.

Per la infermera de l’AIFiCC Paula Garcia i una de les autores de l’estudi “les conclusions ens mostren que s’observa un percentatge elevat de presència o risc de  desnutrició en pacients en ATDOM. Això es relaciona amb pitjors valoracions de l’esfera clínica, funcional i mental. Així mateix, hem pogut observar que la presència d’un cuidador, ja sigui formal (professional) com informal és un clar factor protector”.

Aquestes observacions les han extret de diferents processos. El projecte de recerca va consistir en una entrevista a domicili d’uns 45 minuts, on es van analitzar diferents variables tant des de l’àmbit clínic ( sexe, edat, pes, talla, número hospitalitzacions, etc), com de l’àmbit funcional (índex de Barthel, preparació del menjar, ajuda en el menjar, disfàgia…), de l’àmbit mental (examen cognoscitiu de Lobo, depressió a través del Test Yesavage, la qualitat de vida a través del termòmetre EuroQol) i de l’esfera social (valoració socio-familiar amb el Test Gijón, Situació econòmica, unitat de convivència, cuidador principal i característiques, estat civil o nivell d’estudis).

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*