Antoni Sisó i Almirall

Antoni Sisó i Almirall
Sobre Antoni Sisó i Almirall

Llicenciat en Medicina el 1995 a la Universitat de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària (1997-2000), Unitat Docent de Barcelona Ciutat. Tutor de metges residents des del 2005 a la Unitat Docent Multiprofessional Clínic-Maternitat. Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona el 2008. Professor Associat de Medicina, Departament de Medicina, Universitat de Barcelona (2007-actualitat). Des del 2003 fins a l’actualitat desenvolupa la meva tasca professional assistencial en el Centre de Salut de Les Corts (Barcelona), del Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerre (CAPSBE). Des del 2003 al 2009 ocupant la Direcció Assistencial del centre, i des del 2009 fins a l’actualitat, dirigint la Unitat de Recerca del Consorci. Coordinador del Grup de Recerca Transversal en Atenció Primària de l’Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Membre de la Junta Permanent de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) des del 1999 al 2003 en qualitat de sots-secretari. Des de novembre de 2015 Vicepresident 1er electe de la CAMFiC. Des del 26 d’Octubre de 2017, President de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i President del Patronat de la Fundació d’Atenció Primària (FAP), fins l’actualitat. Més articles

Moments de crisi, moments d’oportunitats

06/09/2018 - Antoni Sisó i Almirall

En aquests moments a Catalunya assistim a un possible canvi de model de l’Atenció Primària amb l’ENAPISC. Una estratègia de la que estem expectants i que planteja reptes i oportunitats. L’oportunitat principal: que els Equips d’Atenció Primària recuperin la centralitat del Sistema Nacional de Salut.