Analitzes com afecten les polítiques públiques a la salut. Què et va motivar a estudiar aquest tema en concret?