Ciutadans proposa que els diners que paguen les farmacèutiques als metges per a congressos no tributin

Argumenta que aquestes quantitats supleixen una obligació pública: "Afrontar les despeses de la formació continuada hauria de ser tasca del propi sistema nacional de salut"

Raúl Rejón
 
 
 
Medicaments d'una farmàcia / eldiario.es/norte/cantabria/

Medicaments d'una farmàcia / eldiario.es/norte/cantabria/

Aquest és un article de eldiario.es

Ciutadans vol que el Govern decreti lliure d’impostos els diners que les farmacèutiques paguen als metges perquè assisteixin a congressos o seminaris. Així ho ha registrat el grup a la Comissió de Sanitat en una iniciativa per la qual insta que es considerin “exemptes de tributació les transferències de valor dedicades a formació”. Aquestes partides van sumar uns 119 milions d’euros el 2015. Segons el sistema actual, encara que sigui pagament en espècie, tributa en l’IRPF.

Ciutadans argumenta que aquestes quantitats vénen a suplir una obligació de l’Estat: “Afrontar les despeses de la formació continuada hauria de ser tasca del propi sistema nacional de salut”, diuen i que el muntant econòmic que comportin no hauria d’influir en la declaració dels professionals que el rebin. Dins d’aquestes partides incorpora “els pagaments de les inscripcions” així com “les despeses de trasllat i allotjament”. Exclou la manutenció.

“Transferències de valor” és el nom que reben els fons que els laboratoris abonen a professionals o organitzacions perquè desenvolupin estudis amb els seus productes, prestin serveis, organitzin esdeveniments o acudeixin a congressos i seminaris. El total es va conèixer per primera vegada l’any 2016 (amb dades d’un any abans) i va ascendir a gairebé 500 milions entre les 190 empreses adscrites, segons Farmaindústria (d’aquí van sortir els 119 de formació).

La publicació d’aquestes dades va permetre conèixer com els grans laboratoris distribueixen els diners. Així Novartis va destinar 10,2 milions a “activitats formatives i reunions cientificotècniques”. Roche: 5,2, Bayer: 2,7 milions, MSD: 5,99 o Janssen: 15 milions sota l’epígraf “contribució a les despeses d’assistència a esdeveniments”. La casuística és tan variada que hi ha professionals que apareixen amb un abonament de 130 euros i altres amb diversos milers. Molts no van accedir a què aparegués el seu nom i es va mostrar un agregat de tots ells.

El que pretén Ciutadans és que aquestes quantitats rebudes no els obliguin a pagar impostos després al ser uns diners conegut i associat a cada professional. Així no tindrien problemes a autoritzar la publicació de les dades, diuen. Els arxius facilitats per les empreses -de forma voluntària- no han modificat les característiques o naturalesa dels pagaments, només els ha col·locat en el domini públic.

Conflicte d’interessos

La formació continuada dels professionals sanitaris sí que està recollida i reglada pel Ministeri de Sanitat. A més, les comunitats autònomes (que tenen les competències sanitàries) disposen de plans de formació en un nivell o altre on, fins i tot, es detallen les tarifes.

Sanitat explica oficialment que aquest és un “procés permanent a què tenen dret i obligació els professionals sanitaris (…) destinat a actualitzar i millorar els coneixements, habilitats i actituds dels professionals sanitaris davant l’evolució científica i tecnològica i les demandes i necessitats , tant socials com del propi sistema sanitari”.

A més, davant la proliferació de cursos i plataformes per accedir al coneixement, la Comissió de Formació Continuada és l’encarregada d'”harmonitzar” el procés entre les administracions sanitàries. Entre una de les seves funcions, ha establert una sèrie de criteris per a acreditar els cursos per a sanitaris.

Un dels requisits que ha establert, amb la idea de dificultar connivències entre empreses farmacèutiques i professionals de la salut, és no certificar els cursos impartits per “entitats comercials”. Tampoc poden col·locar els seus logotips en material docent si actuen com a patrocinadors. Els ponents han d’explicar clarament si tenen relació amb l’empresa que patrocini l’esdeveniment.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*