Dona de classe alta i amb estudis superiors, el perfil de l’usuari d’homeopatia a Espanya

Un nou estudi identifica el patró tipus del consumidor d'homeopatia a Espanya a partir de les dades del baròmetre del CIS, publicat el febrer passat. Els resultats mostren que el perfil és una dona, d'uns 46 anys d'edat, classe mitjana o alta, amb estudis superiors i una ideologia política progressista

Verónica Fuentes
 
 
Sanidad va autoritzar a l'abril la comercialització de productes homeopàtics a farmàcies / Pixabay

Sanidad va autoritzar a l'abril la comercialització de productes homeopàtics a farmàcies / Pixabay

A principis de 2018 els productes homeopàtics no tenien llicència legal de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per ser venuts en farmàcies com a medicaments. No obstant això, a partir d’abril el Ministeri de Sanitat de l’anterior Govern d’Espanya va regular el registre de productes homeopàtics i el seu va autoritzar la seva comercialització com a medicaments.

Investigadores de la Universitat de València han identificat ara el perfil de l’usuari d’homeopatia a Espanya després d’examinar les dades de 2.486 persones extrets del baròmetre del Centre de Recerques Sociològiques (CIS), realitzat el febrer passat.

Aquest treball, publicat on line en la revista Atención Primaria, analitza el coneixement de les teràpies alternatives, la seva comprensió i utilització, el grau de satisfacció, la motivació del seu ús, el centre o lloc on l’usuari ha rebut el tractament i la principal font d’informació.

Els resultats mostren que l’usuari tipus d’homeopatia a Espanya és una dona, de 46 anys d’edat, amb una posició socioeconòmica de classe mitjana o alta, amb estudis superiors universitaris i amb un posicionament ideològic d’esquerres.

“Això no significa que els homes no consumeixin homeopatia, sinó que són les dones les usuàries més habituals”, explica a SINC Carolina Moreno Castro, catedràtica de Periodisme de la Universitat de València, que lidera el grup de recerca Scienceflows.

Fins al recent estudi del CIS, les dades que es disposava sobre el coneixement i ús d’aquestes teràpies provenien d’informes realitzats pel sector industrial implicat: l’estudi de l’Observatori de Teràpies Naturals, finançat per la major associació de professionals del sector (COFENAT), i l’estudi de Boiron, la principal empresa de venda de productes homeopàtics a Espanya.

Coneixement de l’homeopatia

Les xifres revelen un consum molt menor del que es pensava fins al moment. Segons les dades recollides, el 66,5% dels ciutadans residents a Espanya ha sentit parlar de l’homeopatia, encara que solament un 5% del total l’ha usat en els 12 mesos anteriors a l’enquesta (és a dir, 124 de 2.486).

Els consumidors justifiquen la seva decisió amb dos arguments bàsics: “Es sana i guareix el que la medicina convencional no pot”. És més, els enquestats afirmen que la utilitzen per prevenir malalties i per alleujar els efectes secundaris derivats dels tractaments de la medicina convencional.

Sobre el coneixement d’aquesta teràpia, el 50,8% de la mostra total sap descriure exactament en què consisteix. No obstant això, el 90,2% dels quals coneixen i comprenen en què consisteix no l’ha usat en els últims 12 mesos.

Per la seva banda, del 5% de la població que l’usa, un 46,8% ho fa de forma puntual. La resta la utilitza en freqüències periòdiques regulars com una vegada a la setmana (29,8%), una vegada al mes (7,3%) o menys d’una vegada al mes (14,5%). El grau de satisfacció mitjà és de 6,9/10, inferior al que aquests mateixos usuaris tenen del metge de capçalera (7,9) o de l’especialista (7,8).

Raons per consumir-la

L’estudi revela que la causa majoritàriament defensada per al seu ús és, en primer i segon lloc, perquè els ajudi a tenir una vida sana i equilibrada (47,5%).

Altres raons aportades són prevenir malalties i mals (37,1%), guarir on la medicina convencional no funciona (32,2%), creença i confiança en la teràpia (29,1%), alleujar els efectes secundaris dels tractaments convencionals (17,8%) i perquè a vegades la medicina convencional és perjudicial per a la salut (13,7%).

Sobre els canals d’informació que utilitza l’usuari d’homeopatia per informar-se sobre aquestes teràpies, els amics i coneguts és la prioritària (70,16%). La segona font més consultada és internet, amb un 28,2% dels usuaris, i la tercera, els professionals (23,4%).

“El fet que internet sigui la segona font més utilitzada fa encara més preocupant aquesta situació, ja que ambdues fonts d’informació no asseguren ni la fiabilitat ni la qualitat de la mateixa”, subratllen les autores.

Característiques de l’usuari

El patró tipus del consumidor d’homeopatia és majoritàriament dona (66,1%), amb una mitjana d’edat de 46 anys, significativament inferior a la de la població general, que és de 50. Quant al seu nivell d’estudis màxims aconseguits, un 62,9% posseeix estudis superiors o formació professional. Aquesta diferència és significativa respecte a la població general, on el percentatge és del 38,8% en les mateixes categories.

“El fet que siguin dones amb estudis universitaris, coincideix amb altres treballs publicats a nivell nacional (FECYT) i internacional (com a informes de Regne Unit)”, apunta Moreno Castro. “El nivell educatiu i de formació no és rellevant per prendre una decisió sobre aquests productes”.

Els consumidors són majoritàriament de classe alta – mitjana alta (32,3%) i de noves classes mitjanes (34,7%) i es posicionen més cap a l’esquerra ideològica que la població general. El 57,3% es defineix com a catòlic.

Davant un dolor lleu o un refredat, el 40% ho enfronta prenent medicaments, el 28% no fa gens i el 23,4% intenta que es passi amb productes naturals. Finalment, la població general acudeix amb major freqüència a una consulta mèdica (17,7%) respecte als usuaris de productes homeopàtics (8,1%).

Accions a prendre

Per a les autores, l’element fonamental sobre el qual cal treballar és la divulgació científica des de les institucions públiques i sanitàries. “La prohibició de la venda de l’homeopatia a escala legal no evitaria el seu consum. A més, això podria comportar la cerca de productes en un mercat no regulat”, sostenen.

“L’interessant seria que la regulació impliqués permetre la venda d’aquests preparats en supermercats, que no estiguessin limitats a l’àmbit farmacèutic, que també comporten a confusió; exactament igual que els suplements i preparats de vitamines”, conclou Moreno Castro.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*