Salut repetirà el concurs per gestionar teràpies respiratòries a domicili després de trobar-hi “defectes tècnics”

El Servei Català de la Salut anuncia el desistiment del concurs vigent, licitat per l'anterior govern, després de trobar-hi "defectes tècnics" i anuncia que d'aquí a tres mesos licitarà un nou concurs "més adequat" 

Blanca Blay
 
 
 
El director del Servei Català de la Salut, David Elvira, durant la roda de premsa / Salut

El director del Servei Català de la Salut, David Elvira, durant la roda de premsa / Salut

Un dels últims moviments de Boi Ruiz com a conseller de Salut en funcions va ser licitar un concurs per adjudicar la gestió del servei de teràpies respiratòries a domicili, un servei que atén pacients amb insuficiència respiratòria o ventilatòria.

El concurs, però, que preveia un import anual de 34,7 milions per un termini de deu anys, no es va arribar a adjudicar, ja que el nou govern va implicar també canvis en la Mesa de contractació i es va decidir revisar el concurs. El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha anunciat aquest dilluns la convocatòria d’un nou concurs després de detectar “defectes tècnics” en els plecs de les clàusules.

Entre els defectes tècnics que ha esmentat el director del CatSalut, David Elvira, hi ha la inadequació del volum d’activitat prevista al contracte, insuficient tenint en compte les previsions demogràfiques dels pròxims anys. L’envelliment de la població, l’augment de persones que pateixen malalties cròniques així com l’augment del sedentarisme o l’obesitat -associat a alguns tipus de malalties respiratòries- fan que es requereixi un major volum d’activitat en la contractació. Segons dades facilitades per Elvira, en els últims 7 anys, per exemple, s’ha doblat el nombre de pacients que necessiten aquest tipus de teràpia.

D’altra banda també ha destacat que el concurs es va fer sense un estudi econòmic previ que justifiqués racionalment el preu de licitació al cost del servei. En aquest sentit, el nou concurs contempla una baixada de les tarifes.

Un altre punt que el CatSalut vol modificar en els plecs té a veure amb els criteris de puntuació. Si l’oferta econòmica tenia un pes del 41%, en el nou concurs no superarà el 30% i s’atorgarà més pes a aspectes tècnics per tal de valorar més la qualitat del servei que poden oferir les empreses que s’hi presentin.

A més, segons ha explicat Elvira, el concurs vigent incorria també en un defecte de tipus legal. D’acord amb la directiva europea de contractació de serveis el termini màxim de vigència del contracte passarà ara a ser de 6 anys i no 10. A més, el procediment de licitació haurà de publicar-se també al Diari Oficial de la Unió Europea.

Com funcionen les teràpies respiratòries a domicili?

Actualment prop de 129.000 pacients reben un tractament de teràpia respiratòria domiciliària per la malaltia respiratòries que pateixen, com ara malalties pulmonars obstructives cròniques, fibrosis pulmonars o apnees del son, entre altres.

Aquest tractament, que és alternatiu a una hospitalització, el reben perquè els ha prescrit un metge especialista, en aquest cas un pneumòleg. Els tractaments més freqüents són l’oxigenoteràpia i la ventilació mecànica. En els casos més extrems pot ser que el pacient depengui d’un aparell les 24 hores del dia per sobreviure. L’objectiu d’aquests tractaments és millorar l’estat ventilatori dels pacients i en la majoria de casos es tracta de prescripcions a llarg termini.

De cara a les empreses que gestionen el servei, ha destacat la directora de l’Àrea d’Atenció Sanitària del CatSalut Cristina Nadal, aquestes han de fer-se càrrec del manteniment dels aparells i fer ajustaments si s’escau, fer controls periòdics al pacient i millorar la coordinació amb els centres prescriptors per fer-ne el seguiment. En el nou concurs es valorarà també la contractació en funció de resultats en salut i no només en volum d’activitat. És a dir, que per exemple, no només es mirarà que els pacients que ho necessiten tinguin un aparell a casa sinó que els recursos s’utilitzin de manera adequada pels pacients per la seva salut.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*