Amando Martin Zurro, Albert Cañis, Josep Martí, pel grup de Debat sobre Polítiques de Millora del Servei Públic de Salut