Catalunya segueix incomplint els límits legals de contaminació de l’aire

Segons l’informe de resultats de l’avaluació de la qualitat de l’aire elaborat per la Generalitat 40 municipis catalans sobrepassen els nivells de nitrogen (NO2) i de partícules de suspensió (PM10), dos contaminants que afecten directament la salut.

Caralp Mariné
 
 
 
Barcelona incompleix els límits legals de contaminació de l'aire / CC by-sa Albert Torelló (Flickr)

Barcelona incompleix els límits legals de contaminació de l'aire / CC by-sa Albert Torelló (Flickr)

Catalunya segueix incomplint els límits legals europeus de contaminació de l’aire, així ho constata l’anuari 2015 sobre qualitat de l’aire publicat fa uns dies per la Generalitat de Catalunya. La contaminació no disminueix, i malgrat el Pla d’Actuació per a la millora de la Qualitat de l’Aire aprovat el 2014, la tendència no canvia.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, encarregat d’elaborar l’anuari, conclou que la qualitat de l’aire en general és bona a Catalunya. Però els resultats que presenta el mateix informe mostren que no és així. 40 municipis propers a Barcelona, la capital catalana inclosa, superen els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules en suspensió (PM10). A més en molts territoris catalans se supera també el límit legal de contaminants ozó (O3). Els tres són contaminants que afecten directament a la salut dels ciutadans.

En total hi ha cinc contaminants que no compleixen els límits fixats, a part d’aquests tres, també es sobrepassen els límits de sulfur d’hidrogen (H2S) i el benzo(a)pirè (BaP).

“No podem afirmar que el 2015 la qualitat de l’aire ha estat bona perquè estem incomplint els principals condicionants que afecten la salut”, manifesta Maria Garcia, membre de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire a El Diari de la Sanitat.

NO2, PM10 i O3, els tres contaminants més rellevants

El NO2 és un gas que sorgeix de determinats tipus de combustions, provinents de vehicles o de centrals de generació elèctrica. La major part d’aquest gas contaminant prové dels vehicles dièsel i en menor mesura dels de benzina. La legislació estableix el màxim anual en 40mg/m3 per una estació concreta. El 2015 les mitjanes anuals d’algunes zones catalanes han superat aquest valor, incomplint l’objectiu de qualitat de l’aire. Les estacions que superen el valor límit anual de NO2 han passat de 7 a 12. Segons l’informe del Departament una exposició prolongada a aquest gas augmenta els símptomes de bronquitis en nens asmàtics i pot reduir la funció pulmonar.

L’ozó troposfèric (03) és un gas que es deriva del NO2 generat a les ciutats. Sol donar-se per l’expansió de gas de NO2 en zones residencials juntament amb una reacció química que provoca aquest gas. Segons la Generalitat pot causar tos, irritacions a la faringe, al coll i als ulls, dificultats respiratòries, empitjorament pulmonar, pot provocar asma i originar malalties pulmonars. El valor objectiu d’O3 fixat per la legislació (180 mg/m3) s’ha superat en total 115 hores durant el 2015, mentre que l’any anterior només es va superar 5 hores.

Pel que fa a les partícules en suspensió PM10 s’ha duplicat el nombre d’estacions que superen el valor límit anual o el valor límit diari, de 2 a 4. Els principals causants d’aquest contaminant són les activitats industrials i el transport. Les partícules PM10 poden augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars, respiratòries o càncer de pulmó.

El transport, el principal causant

“Hi ha tres fonts generadores d’aquesta contaminació, per una banda, el més important, el transport, en segon lloc el port i el tercer la indústria”, explica Garcia.

El transport segueix sent un dels principals causants d’aquesta problemàtica, és per això que des de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire demanen un canvi de model de mobilitat que prioritzi el vianant, la bicicleta i el transport públic. Algunes mesures per fomentar aquest tipus de transport menys contaminant van ser recollides en una moció presentada fa poques setmanes al Parlament i que insta al Govern a complir amb els límits legals de contaminació de l’aire.

Aprofitant l’aparició de l’informe del Departament de Territori i Sostenibilitat, la Plataforma ha llançat una campanya acompanyada d’un vídeo per denunciar la situació de contaminació i la forma amb la qual es presenta en l’informe. “No podem dir que la qualitat de l’aire és bona si incomplim els límits legals. El Govern ha d’informar de la gravetat real del problema”, reivindica aquesta experta.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*