Cuidar sense barreres

Que la norma esdevingui un benefici efectiu per a l’atenció a les persones i pel sistema de salut català, és una responsabilitat compartida que no podem obviar

Núria Cuxart i Glòria Jodar
 
 

L’anàlisi sobre la proposta del projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers va finalitzar el passat 10 de setembre d’enguany.

Aquesta oportunitat per recollir les consideracions de la ciutadania, ha estat possible gràcies a l’espai de participació del Govern de la Generalitat de Catalunya Participa gencat, un portal en línia creat per facilitar la implicació dels ciutadans i dels diferents actors de la societat civil en les tasques de govern del nostre país.

Les infermeres tenen incorporada com a pràctica habitual la prescripció de consells, productes i medicaments dins del seu àmbit de competències i en el marc del treball en equip. El Govern ha donat a conèixer les raons que fan que aquesta regulació sigui necessària.

Han estat una seixantena les intervencions de persones que tant a títol individual com col·lectiu han pogut expressar les seves opinions respecte a la memòria preliminar del projecte de decret.

Un 93% de les opinions expressades tan individuals com a través dels col·legis professionals i societats científiques confirmen la necessitat de regular aquesta pràctica i que es reconegui dins de la realitat assistencial de la pràctica infermera, que per altra banda fa anys que realitzen amb tota garantia en el marc del seu exercici professional i del treball en equip. També ha estat destacable, la participació de metges i metgesses, que confirmen aquesta realitat assistencial i que expressen la necessitat del conseqüent emparament legal.

A grans trets, aquesta nova regulació que es proposa vol, en primer lloc, reconèixer i dotar de seguretat jurídica la capacitat de les infermeres i els infermers per indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments que no estiguin subjectes a prescripció mèdica, així com de productes sanitaris relacionats amb la seva pràctica professional, d’acord amb els coneixements que aquests professionals adquireixen durant el seu període formatiu. En segon lloc, també reconeix i dota de seguretat jurídica la capacitat de les infermeres i els infermers per indicar, usar i autoritzar la dispensació de determinats medicaments que estiguin subjectes a prescripció mèdica en el marc de protocols o guies de pràctica clínica i assistencial dels equips assistencials acordats entre les professions.

La Llei assenyala que les actuacions sanitàries dins dels equips professionals s’han d’articular atenent als criteris de coneixements i competència dels professionals que l’integren i de la confiança i reconeixement recíproc de les capacitats dels seus membres. En aquest sentit cal recordar, per exemple, que en l’àmbit de l’atenció farmacèutica, la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris preveu que les infermeres i els infermers puguin indicar medicaments no subjectes a prescripció mèdica, indicar determinats medicaments subjectes a prescripció mèdica sempre en el marc de guies de pràctica clínica i, finalment, indicar productes sanitaris relacionats amb la seva pràctica professional.

No obstant, aquestes actuacions, que formen part de la quotidianitat de l’exercici professional de les infermeres i infermers, van ser fortament trasbalsades a finals de l’any 2015 per l’entrada en vigor del Reial Decret 954/2015. Aquesta manca d’adequació a la realitat de les pràctiques dels equips assistencials del nostre país ha estat fent impossible la necessària seguretat jurídica de qualsevol actuació de les infermeres i dels infermers en l’àmbit de la indicació i ús de medicaments o de productes sanitaris. D’aquesta manera, aquest Reial Decret no dóna cobertura legal a les activitats que realitzen habitualment les infermeres en el nostre sistema sanitari i, en conseqüència ha afectat el dia a dia dels equips assistencials, posant en risc la qualitat i la continuïtat de les atencions que reben les persones que atenem.

La possibilitat de fer consideracions a la memòria preliminar sobre la nova regulació proposada, contribueix a la pluralitat, transparència del triple objectiu que ens afecta a tots:

  • Donar seguretat jurídica a les prop de 42.000 infermeres que treballen a Catalunya perquè puguin continuar desenvolupant les actuacions en l’àmbit de l’atenció farmacèutica, tot garantint la seguretat clínica de la persona atesa.

  • Reforçar la cohesió dels equips assistencials a través de la promoció de l’acord interprofessional i del reconeixement mutu de les competències professionals, sobretot entre les dues grans professions sanitàries: metges i infermeres.

  • Garantir i millorar la continuïtat i la qualitat de les atencions rebudes per les persones ateses en el nostre sistema sanitari. 

Que la norma esdevingui un benefici efectiu per a l’atenció a les persones i pel sistema de salut català, és una responsabilitat compartida que no podem obviar.

Sobre Núria Cuxart i Glòria Jodar

Núria Cuxart és degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya. Glòria Jodar és vicepresidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona Més articles

1 Comentari en Cuidar sense barreres

  1. Associació Catalana Infermeria // 17/10/2017 en 21:57 // Respon

    Ens ha costat pero per fi sembla que ho aconseguim

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*