Els serveis mínims de la vaga general del 18 d’octubre garanteixen el 50% del transport públic, l’assistència sanitària i centres educatius oberts

El decret de Treball aplica els mateixos criteris que els que van regir en anteriors convocatòries d'aturades els anys anteriors

Redacció
 
 
 
Nova ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) foto: De Javierito92 – Trabajo propio, CC Wikimedia commons

Nova ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) foto: De Javierito92 – Trabajo propio, CC Wikimedia commons

El Departament de Treball Afers Socials i Famílies ha publicat els serveis mínims que afecten la vaga general convocada pels sindicats Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i Intersindical CSC (I-CSC) per a les 24 hores del 18 d’octubre. En els àmbits amb més incidència es garanteix el 50% del transport públic a Barcelona, l’assistència sanitària i que els centres educatius restaran oberts.

Com en altres convocatòries semblants Treball ha decretat els serveis mínims un cop escoltats, com és preceptiu, els convocants. Com ja hi ha precedents s’ha seguit el mateix esquema que altres cops.

En els sectors amb més incidència ciutadana els serveis mínims són:

Pel que fa a l’assistència sanitària el decret fixa que s’haurà de garantir: El normal funcionament del servei d’urgències, tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències, a criteri del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En aquest sentit es garantirà tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.

El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.

S’han de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el malalt. 4. S’haurà d’atendre l’activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica, escoltat el cap de servei, tant pel que fa al preoperatori com al postoperatori.

Mentre estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès, tant des del punt de vista assistencial, com des del bàsic d’infermeria i hoteler.

En els centres d’assistència extrahospitalària, es garantirà l’assistència urgent durant l’horari habitual de cada centre. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla, tot i que quan es garanteixi amb un dispositiu assistencial unipersonal s’haurà de considerar aquesta situació com a mínim i es prestarà amb l’assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d’atenció continuada.

El servei de neteja mantindrà l’activitat normal en les àrees d’alt risc. Tenen aquesta consideració els serveis següents: – Serveis d’urgència – Àrea quirúrgica (quiròfans i avantquiròfans). – Unitat de vigilància intensiva, reanimació (postoperats) i unitats coronàries. – Unitats de grans cremats – Unitats de prematurs – Unitats de diàlisi – Unitats d’asèptics i malalts infecciosos – Sala de parts i paritoris – Àrees de malalts immunodeprimits (trasplantats, hematologia i oncologia) – Laboratori d’urgències – Servei d’esterilització – Cuines i serveis d’alimentació – Sales de necròpsies – Desinfecció terminal (neteja d’habitacions en casos d’alta de malalts en processos infecciosos).

Ensenyament

Centres docents públics i privats no universitaris i llars d’infants: Una persona de l’equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d’estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre. A més del personal esmentat: Per a l’ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): 1 docent per cada 6 aules. Per als centres d’educació especial (de 3 a 16 anys): 1 docent per cada 4 aules. Per garantir la seguretat en l’horari de menjador i activitats complementàries: un terç del personal. Per a llars d’infants: un terç de la plantilla.

Transport públic

Un altre element destacat és el transport públic, Transport de Rodalies i Regionals de Catalunya operat per Renfe Operadora: garantirà un 33% durant tot el dia.

El Transport Metropolità de Barcelona, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA: 50% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h, i 25% en hores vall. Transports de Barcelona, SA, (autobusos) : 50% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h, i 25% en hores vall.

Finalment, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: 50% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h, i 25% en hores vall. e) Tram Barcelona: 50% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h, i 25% en hores vall.

Es pot consultar el decret en la seva integritat en aquest enllaç.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*