Les llargues jornades laborals augmenten el risc de depressió en dones

Treballar moltes hores a la setmana afecta a la salut mental de manera diferent segons el gènere, d'acord amb un estudi dut a terme a Regne Unit. Els símptomes depressius es veuen agreujats per la doble jornada que afronten moltes dones en afegir les hores que dediquen diàriament a tasques domèstiques.

Agència SINC
 
 
 
L'estudi posa en relleu que els símptomes de depressió es veuen agreujats per la doble jornada que afronten moltes dones en afegir les hores que dediquen diàriament a tasques domèstiques. / Adobe Stock

L'estudi posa en relleu que els símptomes de depressió es veuen agreujats per la doble jornada que afronten moltes dones en afegir les hores que dediquen diàriament a tasques domèstiques. / Adobe Stock

L’auge de la globalització i de l’economia 24/7 està demandant que la gent treballi llargues jornades i caps de setmana. Un estudi observacional dut a terme per universitats londinenques ha trobat que aquestes condicions laborals contribueixen a empitjorar la salut mental en general, però sobretot la de les dones.

Segons les dades que manegen els autors, aquesta tendència de treball que denominen ‘antisocial’ s’està expandint a tot el món. Als països d’Àsia oriental ha augmentat el risc de mort per excés de treball. A Regne Unit, l’estrès laboral es tradueix en dies de treball perduts cada any. I en l’àmbit de la UE, gairebé una quarta part de la gent treballa la majoria dels dissabtes i una tercera part, almenys un diumenge al mes.

Estudis previs havien trobat una relació entre aquestes fórmules laborals i la depressió, però la majoria s’havien centrat en homes i en certs tipus de treball. La recerca actual, els resultats de la qual s’han publicat en la revista Journal of Epidemiology& Community Health, té per objectiu indagar com afecten aquest tipus de jornades tant a homes com a dones.

Per a esbrinar-ho, l’equip es va basar en dades d’un estudi longitudinal anomenat Understanding Society (UKHLS), que ha estat fent un seguiment de la salut i el benestar d’una mostra representativa de 40.000 llars en tot Regne Unit des de 2009.

Major risc en cap de setmana

Els investigadors es van centrar en les dades d’11.215 homes i 12.188 dones de la segona ona de l’UKHLS, entre 2010 i 2012, que incloïa informació sobre l’ocupació. Van tenir en compte l’edat, els ingressos, la salut i les característiques del treball.

Les diferències per gènere són evidents: les dones que treballen unes 55 hores setmanals tenen un 7,3% més símptomes de depressió que les que tenen una setmana laboral estàndard de 35 a 40 hores. No obstant això, entre els homes no va haver-hi diferències en el nombre de símptomes depressius en funció de les hores setmanals treballades.

L’estudi ha constatat diferències de gènere quant als patrons laborals. Per exemple, els homes treballen més hores en ocupacions remunerades que les dones. Gairebé la meitat dels homes, enfront de menys d’una de cada quatre dones, sobrepassa l’horari estàndard.

A més, l’estudi subratlla que treballar en cap de setmana es relaciona amb un major risc de depressió en tots dos sexes, encara que és major en les dones.

“Aquest és un estudi observacional, per la qual cosa, encara que no podem establir les causes exactes, sí que sabem que moltes dones s’enfronten a una doble càrrega perquè assumeixen una major proporció de tasques domèstiques que els homes, la qual cosa condueix a un total d’hores extensiu, pressions de temps addicionals i responsabilitats aclaparadores”, destaca Gill Weston, investigadora de l’Institut d’Epidemiologia i Atenció de la Salut de la University College London i autora principal del treball.

“Si es tenen en compte aquestes tasques domèstiques no remunerades i la cura d’altres persones, les dones treballen més temps que els homes, en mitjana, la qual cosa s’ha relacionat en recerques anteriors amb una salut física més deficient”, agrega.

Vida laboral i maternitat

També es posa en evidència que tenir fills afecta la vida laboral d’homes i dones de diferents maneres. Els pares amb fills treballen més hores que els que no els tenen. En canvi, gairebé la meitat de les mares de l’estudi treballen a temps parcial, en comparació amb només un de cada set (15%) homes.

“També trobem que els treballadors amb més símptomes de depressió són els de més edat, amb ingressos més baixos, fumadors i amb activitats físicament exigents –diu Weston–. I això es pot aplicar tant a homes com a dones”.

“Esperem que les nostres troballes animin als ocupadors i als responsables polítics a pensar en com reduir les càrregues i augmentar el suport a les dones que treballen moltes hores o de forma irregular, sense restringir la seva capacitat de treballar quan ho desitgin”.

En la seva opinió, “unes pràctiques de treball més justes podrien beneficiar tant als treballadors com als ocupadors de tots dos sexes”.

Per què les dones pateixen més amb els horaris antisocials?

  • Les dones que treballen moltes hores estan en minoria –sol el 4% en la mostra treballaven 55 hores o més a la setmana–. Això pot posar-les sota pressió addicional.
  • Les que treballen més hores tendeixen a estar emprades en ocupacions dominades per homes, i això també pot contribuir a l’estrès.
  • Els caps de setmana de treball de les dones tendeixen a concentrar-se en treballs del sector de serveis mal pagats, que s’han relacionat amb nivells més alts de depressió.
  • Moltes dones s’enfronten a la càrrega addicional de realitzar una major proporció de treball domèstic que els homes.

Podeu visitar l’article en castellà aquí.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*