urgències

“Les cures s’havien de donar en les millors condicions sense pensar què significava tot allò”

05/09/2018 - Carla Benito

Fins a 130 ferits de l'atemptat a Barcelona i Cambrils van passar pels centres sanitaris i molts més van rebre d'una manera o altra assistència. La resposta dels professionals sanitaris va ser d'una entrega inmediata. Parlem un any després amb la Cap d'Urgències de l'Hospital del Mar, Isabel Cirera, sobre com va viure el seu equip la jornada i quina valoració en fan un any més tard

Denuncien que hospitals públics cobren de manera irregular l’atenció hospitalària urgent a les persones sense targeta sanitària

22/03/2018 - Carla Benito

Una pacient evidencia que International Care Patient Assistance (ICPA), l'empresa encarregada de gestionar la facturació de l'assistència sanitària del pacient estranger a l'Hospital del Mar, estava cobrant més per atendre-la que el que estableixen els preus públics. ICPA factura segons les tarifes del mercat assegurador internacional i l'Hospital defensa que només percep l'import dels serveis prestats segons el cost públic més un 5% que ICPA va oferir en guanyar el concurs públic
1 2 3 5