El 60% dels treballadors creuen que la feina els està afectant la salut

L'Enquesta sobre les condicions de treball a Catalunya i l’Aragó de l'any 2018 recentment publicada, elaborada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, destaca que les persones que afirmen que tal com està organitzada, la feina els perjudica presenten símptomes com una sensació continua de cansament, dificultats per poder dormir o se senten emocionalment esgotats, entre altres qüestions.

Francesc Ràfols
 
 
Les males postures a la feina són causa d’accident laboral i contribueixen a diverses patologies / Istockphoto

Les males postures a la feina són causa d’accident laboral i contribueixen a diverses patologies / Istockphoto

El 59,2% de les persones consultades a l’Enquesta sobre les condicions de treball a Catalunya i l’Aragó 2018 asseguren que la feina els està afectant la salut. Aquesta dada forma part d’una recerca impulsada per la Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals que ha consistit en una enquesta entre una mostra de 353 treballadors sobre les condicions de treball a Catalunya i l’Aragó. Els resultats del sondeig no discriminen les dades entre una comunitat i altra. Els treballadors que consideren que la feina els perjudica diuen que els símptomes que mostren són principalment la sensació continua de cansament, dificultats per a dormir i el fet de sentir-se emocionalment esgotat. Altres efectes que noten són sentir-se tensos i irritables i oblidar fàcilment coses.

Un 22.1% de les respostes afirmen haver patit en els darrers dos anys un accident a la feina que ha obligat l’atenció mèdica. Les causes per les quals s’hauria produït són les postures forçades, l’elevat ritme de treball, la manipulació manual de càrregues i el cansament i la fatiga. Gairebé la meitat dels treballadors (49%) admeten que en els darrers dotze mesos s’han fet a la seva empresa avaluació dels llocs de treball. D’aquests, el 36,3% afegeix que això no ha comportat l’aplicació de cap mesura correctora i un 36,4% ho desconeix. Un 29,3% diu que sí que s’han implementat mesures.

Massa soroll als centres de treball

Destaca també en les conclusions de l’enquesta la queixa pel nivell de soroll als centres de treball. Un 41,6% afirma que no és molt alt però sí que molesta. Un 12,7% diu que no es pot tenir una conversa a tres metres i un 3,5% fins i tot que a aquesta distància de tres metres no permet escoltar el que una altra persona et diu.

Un 29,2% dels treballadors assegura que han estat exposats a l’acció d’agents químics. D’aquests un 74,8% reconeix haver rebut informació completa per part de l’empresa sobre aquesta situació. En canvi, un 17,8 troben que ha sigut insuficient i fins i tot un 7,8% al·leguen que no han tingut cap tipus d’informació.

Riscos d’accidents

El 45% dels que han respost l’enquesta diuen que el risc d’accident més important que hi ha al seu centre de treball són les caigudes des d’un mateix nivell. En segon lloc hi ha els cops (44,5%) i després  els talls o les punxades (37,1%) i els sobreesforços per manipulació de càrregues (33,7%).  Com  a causes d’aquests accident, els treballadors assenyalen les postures forçades (44,2%). Segueixen en importància el cansament o fatiga (32%), les distraccions (30%), el ritme de treball ràpid (29,7%), i aixecar o moure càrregues pesades. En menor mesura també destaquen la falta d’espai, de neteja o el desordre (16,4%) i el manteniment inadequat o deficient (15,9%),  el cansament o fatiga (32%), les distraccions (30%).

Finalment un altre element destacable són les conductes violentes. A la pregunta de si hi han estat objecte d’alguna, només ha respost el 28,6% dient que sí. D’aquests sobresurten les amenaces de violència física (20,8%), i les discriminacions per raons de gènere (16,8%) Hi ha un 30,7% que assenyalen que les actituds agressives que han patit han estat d’una altra modalitat a les que oferia l’enquesta. D’aquests, el 38,7% han assestat per assetjament per càrrec sindical, percentatge que suposa el 12% del total de les persones que han participat en l’enquesta.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*